POMÁHÁME

Od samotného vzniku naší společnosti se snažíme pomáhat těm, kteří pomoc opravdu potřebují. Právě proto pomáháme těm nejmenším prostřednictvím finanční podpory občanského sdružení Zdravotní klaun.

Představujeme vám Občanské sdružení Zdravotní klaun


Zdravotní klaun pravidelně přináší smích a radost hospitalizovaným dětem. V současné době je o.s. Zdravotní klaun v České republice široce uznávané pro svoji odbornost v oblasti využívání humoru ve zdravotnictví. Ve spolupráci s Ministerstvem zdravotnictví byly realizovány pilotní projekty a studie, které potvrzují pozitivní vliv programů zdravotních klaunů. Aktivitou od roku 2001 si Zdravotní klaun vybudoval stabilní postavení, dobré jméno a velmi sympatickou tvář, která má podporou široké veřejnosti. Zdravotní klaun je člen RED NOSES International.

 

Dnes navštěvuje zdravotní klaun pravidelně 55 nemocnic v Čechách a na Moravě. 66 zdravotních klaunů rozesměje ročně více než 70.000 malých pacientů. Nově navštěvují klauni také seniory a geriatrické pacienty.Většina nákladů je hrazena z darů firemních a individuálních dárců.

Poslání

Hlavním posláním občanského sdružení Zdravotní klaun je podporovat psychickou pohodu hospitalizovaných dětí, geriatrických pacientů a seniorů. Tím pomáhat ke zlepšení jejich celkového psychického a zdravotního stavu. Zdravotní klauni, formou humoru, velké a malé pacienty odreagují od strachu, napětí a od úzkostí spojených s léčbou nebo z neznámého nemocničního prostředí.

Hlavní cíle Zdravotních klaunů

  • zajišťovat návštěvy zdravotních klaunů na dětských a geriatrických lůžkových odděleních v nemocnicích v České republice, tak aby se Zdravotní klaun stal běžnou součástí každé nemocnice, Zajištovat, podle svých možností, návštěvy v domovech pro seniory
  • pomáhat ke zlepšení celkového psychického a tím i zdravotního stavu dětí a seniorů hospitalizovaných v nemocnicích, v domovech pro seniory
  • přispět k uvolnění atmosféry nemocničního prostředí , v domovech pro seniory
  • udržovat a rozvíjet vysokou profesionalitu návštěv zdravotních klaunů tak, aby jejich návštěvy vhodně doplňovaly léčebné procedury
  • zajišťovat vzdělávání v oblasti inovativních metod a přístupů, využitelných v prostředí se zvýšeným stresovým faktorem
  • šířit a medializovat myšlenku zdravotních klaunů jako psychosociálního programu, který je důležitou součástí komplexní léčebné péče

 

Kdykoliv může člověka potkat událost, která změní jeho život navždy. Společnost Horizon Trading Prague společně s vámi přináší radost a smích hospitalizovaným dětem.

Děkujeme všem za realizované nákupy prostřednictvím našich e-shopů.
DĚKUJEME!

Zdravotní klaun

 

NDQ0N